Untitled Document
MERMER VE DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Eylül 2013 tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur.
Merkezin temel amaçları;
  • Burdur İli ekonomisi için büyük bir önem taşıyan mermer ve doğal taş sektörünü desteklemek,
  • Mevcut mermer ve doğal taş potansiyelini verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamak,
  • Sektörün sorunlarını belirleyerek çözüm önerilerin sunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Sektör çalışanlarına ihtiyaç duydukları konularda düzenlenecek seminerlerle eğitimlerine katkıda bulunmak,
  • Mermer ve doğal taş teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yapmak,
  • Mermer ve doğal taş teknolojileri alanında üretilecek mevcut bilgi ve deneyimleri kullanarak, ülkenin bilimsel ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla bölgenin en büyük ekonomik gücü olan mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu rekabet gücünü artıracak konularda projeler geliştirmektir.

Bu amaçlara yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra üniversiteye kaynak yaratmak, ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin öncelik alanlarındandır.

 
DUYURULAR